Miroslava Ćurčin

Koordinator za vanredne situacije i odbranu u NIS a.d. Novi Sad

Miroslava Ćurčin

Koordinator za vanredne situacije i odbranu u NIS a.d. Novi Sad
facebook-icon
+381 63 102 62 26
miroslava.curcin@vatrogasni-kongres.com

Biografija

Miroslava Ćurčin, dipl. inženjer tehnologije, rođena 12.02.1983. godine u Novom Sadu, gde živi i radi. Diplomirala na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu na smeru naftno-petrohemijske tehnologije. Zaposlena u Naftnoj industriji Srbije trenutno na poziciji Koordinatora za vanredne situacije i odbranu u okviru Službe za odbranu i vanredne situacije, jedinstvenoj u Kompaniji ovog tipa. Na početku karijere, radila kao inženjer specijalista za modelovanje procesa prerade nafte u Rafineriji nafte Pančevo, a nešto kasnije, počela da se bavi preventivom u oblasti zaštite od požara i industrijskom bezbednošću (član multidisciplinarnog tima za izradu Seveso dokumenata: Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa za skladišta naftnih derivata i tečnog naftnog gasa NIS a.d. Novi Sad) sa čime je počelo interesovanje i njen razvoj kao stručnjaka na polju zaštite uopšte.

Od 2016. godine do danas napisala i objavila nekoliko stručnih radova iz oblasti vanrednih situacija i kriznog menadžmenta (II i III konferencija u Obrenovcu „Bezbednost za budućnost“, I vatrogasni seminar „Osposobljavanje ljudskih resursa vatrogasne organizacije Vojvodine za vanredne situacije“). Početkom 2016. godine organizuje nekoliko radionica i komandno-štabnu vežbu iz oblasti kriznog menadžmenta u kojima je učestvovao top menadžment NIS a.d. Novi Sad na čelu sa generalnim direktorom. Krajem 2016. se učlanjuje u Industrijsko dobrovoljno vatrogasno društvo Naftna industrija Srbije kada pruža značajnu pomoć u organizaciji I vatrogasnog seminara „Osposobljavanje ljudskih resursa vatrogasne organizacije Vojvodine za vanredne situacije“ u Deliblatskoj peščari i izlaže rad na temu: Planovi zaštite i spasavanja kao dokumenti koji utiču na rad dobrovoljnih vatrogasnih jedinica.

Poseduje sertifikat o završenom profesionalnom usavršavanju u okviru programa “Interakcija sa organima lokalne samouprave u vanrednim situacijama” (Sankt Petersburg) Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije, sertifikat o uspešno završenom kursu: “Modeliranje dinamike sistema s primenom na vanredne situacije” i sertifikat o uspešno završenom kursu za zvanje inženjera procesne bezbednosti (functional safety engineer-TUV Rheinland).

All sessions by Miroslava Ćurčin