dr.sc. Mensur Ferhatović

Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske, član predsjedništva, predsjednik Komisije za zaštitu na radu, Rijeka, Hrvatska

dr.sc. Mensur Ferhatović

Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske, član predsjedništva, predsjednik Komisije za zaštitu na radu, Rijeka, Hrvatska

Biografija

All sessions by dr.sc. Mensur Ferhatović