Aleksandar Lazarević

Vatrogasni savez Srbije, Beograd, Srbija

Aleksandar Lazarević

Vatrogasni savez Srbije, Beograd, Srbija
aleksandar.lazarevic1962@gmail.com

Biografija

Aleksandar Lazarević, diplomirani inženjer zaštite od požara. Rođen 1962. godine u Beogradu. Profesionalnu karijeru započeo 1986. godine u Vatrogasnoj brigadi Beograd, kao profesionalni vatrogasac. Na poslovima operativnog rukovodioca, prolazi radna mesta od komandira vatrogasnog odeljenja, komandira voda, komandira čete, do komandanta vatrogasnih bataljona Voždovac i Zvezdara, gde je učestvovao i rukovodio u mnogim složenim intervencijama. Posle dvadesetogodišnje operativne karijere, prelazi u Upravu protivpožarne policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, gde radi na poslovima razvoja, opremanja, koordinacije operativnih aktivnosti i obuke. Po integrisanju službe za zaštitu i spasavanje u Republici Srbiji, postaje načelnik Nacionalnog trening centra za vanredne situacije, u Sektoru za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova, koga vodi do penzionisanja 2017. godine.

Tokom profesionalne karijere završio mnoge specijalističke kurseve, stručne seminare i obuke iz oblasti vatrogastva i upravljanja vanrednim situacijama i drugim krizama. Organizovao obuke i predavao na mnogim osnovnim, specijalističkim i kursevima za rukovodioce. Vodio više savetovanja, seminara, radionica, komandno-simulacionih i terenskih vežbi.

I danas aktivan u području  vatrogastva, smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama. Autor je više stručnih radova iz oblasti zaštite i spasavanja.

All sessions by Aleksandar Lazarević