„Vatrogasni vodič kao alat za upravljanje finansijama u vatrogasnoj organizaciji“

29/09/2018
12:05 - 12:20
Velika pozorišna sala

„Vatrogasni vodič kao alat za upravljanje finansijama u vatrogasnoj organizaciji“

Abstrakt: Vatrogasna delatnost obavlja se kao javna služba i osnovna joj je svrha zadovoljiti potrebe građana za sigurnošću. Dok delotvornost (efficiency) leži na samoj vatrogasnoj službi, odgovornost za učinkovitost (effectivness) vatrogasne službe leži na vlasti – lokalnoj samoupravi, koja upravlja područjem na kojem ta služba deluje.

Za finansiranje ove javne službe troši se javni novac, stoga trošenje mora biti sprovedeno na odgovoran i prema javnosti – na transparentan način. Zbog ograničenih resursa, savremene države traže nove modele upravljanja kojima se nastoji unaprediti delotvornost države, te osigurati prosperitet, rast i razvoj. Takav pristup potrebno je primeniti na svim nivoima vlasti i javnim telima koje služe kao servis građanima, pa tako i u vatrogasnoj organizaciji.

Ovim stručnim radom želi se ukazati na potrebu izrade priručnika, Vatrogasnog vodiča, kojim će vatrogasna organizacija na jednome mestu, na jednostavan i uniforman način dobiti “alat” za planiranje realizacije svojih aktivnosti i upravljanja povezanih troškova u cilju postizanja delotvornosti za lakše komuniciranje sa telima vlasti kod planiranja proračuna odnosno sa drugim zainteresovanim stranama, a sve u svrhu uspostavljanja i realizacije učinkovite delatnosti na zaštiti od požara građana i imovine.

Ključne reči:  finansiranje, vatrogasni vodič, upravljanje troškovima, lokalna samouprava