„Utvrđivanje i priznavanje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u vatrogasnoj delatnosti“

29/09/2018
10:00 – 10:15
Velika pozorišna sala

„Utvrđivanje i priznavanje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u vatrogasnoj delatnosti“

Abstrakt: Posljednjih godina puno se debatiralo i pisalo o primjeni Zakona o zaštiti na radu kao i obvezama, pravima i dužnostima u vatrogasnoj djelatnosti. Tumačenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava, potvrđena je obveza primjene Zakona o zaštiti na radu prilikom obavljanja poslova unutar vatrogasne postrojbe ili pri obavljanju gospodarske djelatnosti unutar dobrovoljnog vatrogasnog društva. Shodno navedenome tumačenju, vatrogasne postrojbe (profesionalne i dobrovoljne) postupaju po odredbama Zakona o zaštiti na radu, izrađuju Procjene rizika, donose Plan mjera za smanjenje rizika, donose Plan i program za osposobljavanje vatrogasaca za rad na siguran način, obavljaju preglede i ispitivanja sredstava rada kao i sve druge obveze propisane Zakonom. Zbog prirode poslova, raznovrsnosti vatrogasnih intervencija kao i zahtjeva i rizika prisutnih na vatrogasnim poslovima, unatoč obuci vatrogasnih kadrova  uz korištenje propisane osobne zaštitne opreme i sredstava – ozljede i profesionalne bolesti ipak se događaju. U radu je prikazan postupak prijave ozljede na radu te Pravilnici i šifrarnici koje je potrebno koristiti u samome postupku prijave. Cilj ovog rada je obuhvatiti sve propise i postupke u slučaju nastanka ozljede na radu i profesionalne bolesti te potaknuti menadžment vatrogasnih službi na edukaciju iz ovoga područja.

Ključne reči: ozljede na radu, profesionalne bolesti