„Upravljanje profesionalnim industrijskim vatrogasnim jedinicama tokom vanrednih situacija/kriza u NIS a.d. Novi Sad“

28/09/2018
11:50 - 12:05
Velika pozorišna sala

„Upravljanje profesionalnim industrijskim vatrogasnim jedinicama tokom vanrednih situacija/kriza u NIS a.d. Novi Sad“

Abstrakt: NIS a.d. Novi Sad kao najveća vertikalno orijentisana kompanija u regionu je prepoznala značaj i potrebu za jedinstvenim sistemom organizacije upravljanja vanrednim situacijama i krizama. Reagovanje zaposlenih u vanrednim situacijama je postavljeno u tri nivoa (nivo lokacije, nivo organizacionog dela, nivo Kompanije). Na terenu značajnu ulogu u otklanjanju posledica vanrednih događaja i obezbeđenju kontinuiteta poslovanja imaju upravo industrijske vatrogasne jedinice NIS a.d. Novi Sad koje su u sastavu Timova za pripravnost i reagovanje na vanredne događaje u okviru kompanije. Upravljanje profesionalnim industrijskim vatrogasnim jedinicama tokom vanrednih situacija/kriza u NIS a.d. Novi Sad putem Timova za pripravnost i reagovanje na vanredne događaje preko komandira vatrogasnih jedinica (koji su članovi Timova za pripravnost i reagovanje na vanredne događaje na nivou lokacije) kao njihovih rukovodilaca, uloga, odgovornosti i značaj industrijskih vatrogasnih jedinica u NIS a.d. Novi Sad tokom vanrednih situacija/kriza.

Ključne reči: vanredni događaj, krize, vanredne situacije, komunikacija u vanrednim situacijama, upravljanje vanrednim situacijama, industrijske vatrogasne jedinice