„Upotreba GIS Cloud tehnologije u upravljanju zaštitom od požara“

29/09/2018
11:35 - 11:50
Velika pozorišna sala

„Upotreba GIS Cloud tehnologije u upravljanju zaštitom od požara“

Apstrakt: GIS Cloud je IT sustav za upravljanje prostornim informacijama baziran na HTML5 web tehnologiji. Pristup podacima ostvaruje se pomoću korisničkog imena i lozinke, a ovlaštenje pristupu podacima definira administrator sustava. Aplikacija je skalabilna te je moguće korištenje od strane velikog broja korisnika. Svaki korisnik pristupa jedinstvenoj bazi podataka koja je u oblaku („cloud“) te na taj način koriste identične informacije koje su najsvježije varijante – „up to date“.  Korištenjem digitalne karte u upravljanju zaštitom od požara ostvarene su kvalitetne promjene u komunikaciji unutar organizacije, a također i sa drugim organizacijama. On-line dostupnost identičnih informacija koje koriste različiti dijelovi organizacije na različitim lokacijama omogućava bolju koordinaciju vatrogasnih snaga u postupcima gašenja požara.

Ključne reči: požar, GIS, zaštita, sigurnost