Trening za rukovaoce alatom za razvaljivanje

28/09/2018
09:30 – 10:55
Parking prostor u neposrednoj blizini Poslovnog centra Naftne industrije Srbije

Trening za rukovaoce alatom za razvaljivanje

Počećemo sa predstavljanjem praktičnih radionica sa kojima ćete imati prilike da se upoznate, a i da učestvujete na Vatrogasnom kongresu.

„Weber Rescue“ će demonstrirati rad sa razvalnim alatom u prisustvu licenciranih instruktora. Vežba je koncipirana tako da se sastoji iz dva časa teorije u učionici i dva do tri časa praktičnog rada sa opremom na poligonu.

Na teoretskom delu uponaćete se sa svim novim i postojećim taktima i automobilima, dok ćete se u praktičnom delu upoznati sa novom generacijom alata i taktike koja se primenjuje u saobraćajnim nezgodama.

Takođe, polaznici ove vežbe će steći osnovna znanja iz:

  • Poznavanja delova razvalnog alata,
  • Načina postupanja sa razvalnim alatom,
  • Pravila intervenisanja,
  • Bezbednosnih pravila,
  • Stvaranja svesti o mogućnostima i prednostima u radu sa alatom za razvaljivanje.

 

(Radna grupa čini do 20 polaznika u grupi)