Teoretska predavanja

28/09/2018
09:30 - 10:55
Sala „Nikola Tesla“

Teoretska predavanja

Firma Dräger će se na ovom Vatrogasnom kongresu predstaviti kroz teorijska predavanja i promociju opreme. Takođe, Dräger je finansijski pokrovitelj izrade poligona za rad sa izolacionim aparatima na kojoj će biti održane praktične vežbe

Svim učesnicima Vatrogasnog kongresa biće pružena mogućnost da se prijave i probaju samu praktičnu vežbu na poligonu.

Napomena: za učećše na praktičnoj vežbi sa izolacionim aparatima mesta su ograničena i podeljena u dve grupe po 20 učesnika.