Teoretska predavanja: Weber Rescue

28/09/2018
14:10 – 15:25
Sala „Nikola Tesla“

Teoretska predavanja: Weber Rescue

(teoretska predavanja o upotrebi alata za razvaljivanje)