Registracija učesnika Kongresa i kafa dobrodošlice

27/09/2018
11:00 - 12:00

Registracija učesnika Kongresa i kafa dobrodošlice

Promocija sadržaja Vatrogasnog kongresa i prijatelja/sponzora kongresa