„Razvoj i organizacija stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica“

28/09/2018
10:10 – 10:25
Velika pozorišna sala

„Razvoj i organizacija stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica“

Abstrakt: Jedno od prvih tehnoloških saznanja, koje je uzdiglo homosapiensa, je stvaranje i upotreba vatre. Od svog nastanka otelotvorena je narodna mudrost koja karakteriše vatru – „Dobar sluga, loš gospodar“. Od davnina i antičkog doba čovek se  organizuje za što adekvatniji odgovor u slučaju nekontrolisane vatre – širenja požara. Jedino osposobljeni, dobro uvežbani i kondicionirani pripadnici vatrogasnih jedinica mogu predstavljati stub društevnog, sistemski organizovanog pristupa za odgovor na nastanak požara.Ukrotiti moć vatre moguće je samo uz dobro poznavanje osobina iste i načina kako je sprečiti da postane požar i ugrozi živote i teško stečenu imovinu. Potreban nivo neophodnog znanja postiže se dobro definisanim i razrađenim sistemom obuke. Kvalitetna obuka ostvaruje se primenom savremenih metoda prenosa znanja i veština i ovladavanjem najnovijim tehničko-tehnološkim saznanjima u nauci zaštite od požara.

Ključne reči):  Osposobljavnje, usavršavanje i obuka