Radionica: Rad na računarskim simulatorima GIS Cloud platformi

29/09/2018
11:20 – 12:20
Sala „Nikola Tesla“

Radionica: Rad na računarskim simulatorima GIS Cloud platformi

Smart Cloud d.o.o. je kompanija koja se bavi implementacijom inovativnih geoinformatskih tehnologija i usluga kako bi korisnicima pomogla da bolje razumeju stvarni svet u cilju poboljšanja njihovog poslovanja. Naša misija je da vam pomognemo da donosite najbolje poslovne odluke i pronađete rešenja kroz vizuelizaciju i analizu prostornih podataka. Nova generacija geoinformatičkih rešenja omogućavaju našim partnerima da razvijaju poslovne i mjerljive prednosti. Naše rešenje zasnovano na tehnologiji GIS Cloud pruža efikasnu zaštitu od požara u lokalnim zajednicama. GIS Cloud je sistem za upravljanje IT prostornim informacijama zasnovan na HTML5 veb tehnologiji. Pristup podacima se postiže korisničkim imenom i lozinkom, a autoritet za pristup podacima definiše sistemski administrator. Aplikacija je skalabilna i može da koristi veliki broj korisnika. Svaki korisnik pristupa jedinstvenoj bazi podataka u oblaku („cloud“) tako da koriste iste informacije koje su najsavremenija verzija – „up to date“.

(Radna grupa čini do 20 polaznika u grupi)