„Prevencija sindroma sagorevanja na radu kod vatrogasaca spasilaca“

29/09/2018
10:15 – 10:30
Velika pozorišna sala

„Prevencija sindroma sagorevanja na radu kod vatrogasaca spasilaca“

Abstrakt: Sindrom sagorevanja na radu je uzrokovan preteranim i prolongiranim stresom, ispoljava se psihičkom, fizičkom i psihofizičkom iscrpljenošću. Cilj rada je upoznavanje sa  Sindromom sagorevanja na radu i određivanje preventivnih mera, kao i sagledavanje radnog mesta vatrogasca spasioca iz ugla medicine rada. Pregled literature medicine rada, psihologije rada i Transakcione analize u odnosu na riziko faktore Sindroma sagorevanja na radu kod vatrogasaca spasilaca. Sagledavanje stresnih situacija na poslu, načini prevazilaženja istih, uzimanje češćih a kraćih godišnjih odmora. Struktuiranje vremena, planiranje radnih zadataka, postavljanje prioriteta, vreme za odmor od posla. Radni ciljevi treba da budu realni i ostvarivi. Primena relaksacionih tehnika i fizičkih aerobnih vežbi. Uključenje psihoterapeuta kod prvih ispoljavanja simptoma. Primenom preventivnih mera uklanjaju se riziko faktori od nastanka Sindroma sagorevanja na radu, koji čini neproduktivnijim vatrogasca spasioca i vodi ka nastanku psihičkih i fizičkih bolesti i smanjenju radne sposobnosti.

Ključne reči: preventivne mere, Sindrom sagorevanja na radu.