Pokazna vežba za rad sa Husquarna opremom

29/09/2018
10:45 – 11:00

Pokazna vežba za rad sa Husquarna opremom

demonstracija upotrebe alata za sečenje betona