„Osnove organiziranja vatrogasne službe“

28/09/2018
14:40 – 14:55
Velika pozorišna sala

„Osnove organiziranja vatrogasne službe“

Abstrakt: Opremljenost, znanje i masovnost te teritorijalna rasprostranjenost čine vatrogasnu službu temeljnom komponentom sustava zaštite i spašavanja jedne države. S aspekta kriznog menadžmenta, dobro organizirana i opremljena vatrogasna služba važna je za lokalnu zajednicu u fazi prevencije, reagiranja te oporavka nakon nesreće.

Jednoobrazno postavljena organizacijska struktura, treba omogućiti efikasno upravljanje vatrogasnom službom – bilo u redovnom radu ili tijekom operativnog djelovanja kada se aktivnosti koordiniraju s drugim interventnim službama.

Prijelaz iz redovnog funkcioniranja na rad u izvanrednim situacijama, treba biti jednostavan i pravovremen, a to se postiže jasnom internom raspodjelom funkcija unutar same vatrogasne službe, dobrom organizacijskom strukturom i redovnim uvježbavanjem.

Današnji vatrogasni rukovoditelj, uz temeljna vatrogasna znanja, mora poznavati i primjenjivati sve funkcije menadžmenta (planiranje, organiziranje, kadrovsko popunjavanje, vođenje i kontroliranje), te imati i druga – šira znanja, kako bi upravljanje dodijeljenom službom bilo sukladno suvremenim potrebama sigurnosti te složenim globalizacijskim i integracijskim procesima koji značajno utječu na njezino funkcioniranje.

 

Ključne reči:  krizni menadžment, funkcije menadžmenta, organizacijska struktura, vođenje intervencije, velika intervencija.