„Organizacija i logistika profesionalne vatrogasne jedinice koja djeluje u sastavu Kantonalne Uprave civilne zaštite u Sarajevu“

28/09/2018
14:55 – 15:10
Velika pozorišna sala

„Organizacija i logistika profesionalne vatrogasne jedinice koja djeluje u sastavu Kantonalne Uprave civilne zaštite u Sarajevu“