„Metodi, principi i sredstva osiguranja (stvaranja i postizanja) požarne bezbednosti“

29/09/2018
09:45 – 10:00
Velika pozorišna sala

„Metodi, principi i sredstva osiguranja (stvaranja i postizanja) požarne bezbednosti“

Apstrakt: Metode postizanja požarne bezbednosti – postiže se sa tri osnovne metode, principi postizanja požarne bezbednosti – podela, sredstva pomoću kojih se postiže požarna bezbednost. Uzajamne veze i odnosi između određenih stadijuma i etapa procesa postizanja požarne bezbednosti.

Ključne reči: požarna bezbednost, metode postizanja požarne bezbednosti, sredstva za zaštitu od požara