Pokazna vatrogasna vežba „Kako se gasio požar u Vojvodini“

27/09/2018
09:00 – 10:00
Petrovaradinska tvrdjava, Parking prostor ispred Gradskog muzeja

Pokazna vatrogasna vežba „Kako se gasio požar u Vojvodini“

Stara vežba biće svojevrsni performans Vatrogasnog kongresa i predstavlja prikaz kako se nekad gasio požar u Vojvodini.

Tokom vežbe koristiće se autentična vatrogasna oprema iz perioda Austro-Ugarske Monarhije: stara pumpa (zaprežna kola sa konjima), stara creva itd. Vatrogasci će biti obučeni u autentične radne uniforme iz pomenutog perioda i predstavljaće tri nacionalne grupe: srpsku, mađarsku i slovačku i komande će biti izgovarane na sva tri jezika.

Namera Organizacionog odbora kongresa je da realizacijom ove vežbe, koja će biti i snimana, podigne svest šire javnosti o istoriji i tradiciji vatrogastva u Vojvodini i podstakne očuvanje nematerijalnog kulturnog dobra i vatrogasne kulture (vatrogasnih zaprežnih kola iz perioda od 1870. do 1930. godine, vatrogasnih odela i obeležja iz perioda od 1884. do 1945. godine).

*Slike se preuzete sa pokazne vežbe iz Kovina

   

Mapa gde će se održati pokazna vežba

 

                Društva koja će učestvovai u vežbi