„Istraživanje u oblasti obučavanja i osposobljavanja vatrogasaca u Republici Makedoniji“

28/09/2018
09:55 – 10:10

„Istraživanje u oblasti obučavanja i osposobljavanja vatrogasaca u Republici Makedoniji“

Apstrakt: Sistemska rešenja u vezi obučavanja i osposobljavanja vatrogasaca je veoma važan i kompleksan proces svake zajednice.Sve veći i brzi razvoj tehnoloških procesa rada nameće potreba za usovršavanje vatrogasnu opremu, potreba od dopunske i specijalističke obuke vatrogasaca i primenjenu taktiku gašenja požara.Zakonska rešenja,stručnost,ekipiranost, opremljenost, infrastruktura u vatrogasnim jedinicama, broj požara, materijalne štete su indikatori koji odrćuje  nivo zaštite od požara, sigurnost života i materijalne vrednosti u društvo.Svaki tranziciski proces u društvu sa negativnim pokazateljima u oblasti  ekonomije, politička stabilnost,bezbednost, kultura, obrazovanje i dr. negativno utiće i u oblasti zaštite od požara.Prikazani rezultati u ovom radu od sproveđenog istraživanje u oblasti obučavanja i osposobljavanja vatrogasaca u R.Makedoniji mogu se primeniti za motivacije i pravilan izbor budućih kandidata za posao „vatrogasac“.