„Iskustva u obuci rukovodilaca u vatrogasno-spasilačkim jedinicama“

28/09/2018
09:40 – 09:55
Velika pozorišna sala

„Iskustva u obuci rukovodilaca u vatrogasno-spasilačkim jedinicama“

Abstrakt: Sistem efikasnog rukovođenja neophodan je svakoj organizaciji, pogotovo vatrogasno-spasilačkim službama. Posebnu ulogu u sistemu upravlјanja zaštite i spasavanja imaju organizacioni i operativni rukovodioci vatrogasno-spasilačkih jedinica,  koji treba da profesionalno i uspešno odgovore na sve postavlјene zadatke.  Obaveze koje se stavlјaju pred rukovodioce vatrogasno-spasilačkih jedinica su vrlo složene i zahtevaju da pored poznavanja procedura, taktike, sredstava, tehnike i opreme, budu osposobljeni i za rešavanje kompleksnih zadataka, koji zahtevaju dodatna znanja i veštine u rukovođenju.   Da bi se to postiglo neophodno je planirati, organizovati i realizovati kvalitetnu obuku, koja mora biti u stanju da omogući usvajanje dodatnih kompetencija i osposobi polaznike za uspešno rukovođenje u budućnosti. Savremena obuka rukovodioca podrazumeva usklađenost sa savremenim andragoškim principima obuke, koji prati naučni pristup izrade nastavnih planova i programa, implementaciju savremenih nastavnih metoda i nastavnih sredstava, u adekvatnom nastavnom okruženje, uz angažovanje stručnog i profesionalnog nastavnog kadra. Obuka rukovodioca vatrogasno-spasilačkih jedinica mora biti stalan proces usvajanja stavova, znanja i veština, organizovana tako da kontinuirano prolazi kroz proces evaluacije i time omogući neprekidan razvoj i napredak. Spremni i obučeni rukovodioci vatrogasno-spasilačkih jedinica predstavlјaju snagu i temelј svoje organizacije u pripremi i operativnom delovanju pri svim vidovima odgovora na vanredne događaje i vanredne situacije.

Ključne reči: Obuka, rukovodioci, vatrogasno-spasilačke jedinice, znanje, veštine