Analiza pristupnih puteva do visokih stambenih zgrada u Novom Sadu pri intervencijama vatrogasno-spasilačke jedinice,

29/09/2018
11:50 - 12:05
Velika pozorišna sala

Analiza pristupnih puteva do visokih stambenih zgrada u Novom Sadu pri intervencijama vatrogasno-spasilačke jedinice,

Abstrakt: Jedan od značajnih problema, naročito u gradskim sredinama, je vreme koje je potrebno za intervenciju vatrogasno − spasilačkih jedinica, a posebno se to odnosi na mogućnost samog početka intervencije na objektima do kojih je otežano stići zbog postojanja različitih prepreka. Naročitu opasnost predstavljaju visoki objekti u kojem se nalazi veliki broj korisnika. Kako je osnovni cilj zaštite od požara da se on ograniči na prihvatljiv nivo, da bi se izvršilo uspešno spasavanje uz najmanju materijalnu štetu, neophodno je u što kraćem mogućem vremenu ugasiti požar. U radu su analizirani problemi vezani za prilazne pute visokim objektima koji utiču na vreme početka intervencije.

Ključne reči: požar, visoki objekti, prilazni putevi, intervencije, prepreke