Poziv za pisanje rada

Poziv autorima radova za pisanje stručnih radova povodom II vatrogasnog seminara “Kako smo organizovani”

Poštovane kolege, Koristimo priliku da Vas pozovemo da i Vi uzmete učešće u organizovanje II vatrogasnog seminara “Kako smo organizovani” i tako podržite održavanje ovog svojevrsnog vatrogasnog događaja. Vatrogasni seminar je izuzetan stručni događaj koji ima za cilj formiranje stručne i neformalno obrazovane vatrogasne javnosti. Svesni smo činjenice da ovaj način rada ne daje odgovore na sva pitanja koja muče vatrogasce, ali ovo je način da se diskutuje i napravi polazna osnova za dalja razmišljanja. Planirane načelne teme tokom vatrogasnog seminara su sledeće:
  1. Organizacija i logistika vatrogasnih jedinica
  2. Obučavanje i osposobljavanje u vatrogasnim jedinicama
  3. Vođenje i komandovanje u vatrogasnim jedinicama
  4. Upravljanje ljudskim resursima u vatrogasnim jedinicama
  5. Upravljanje dokumentima i finansijama u vatrogasnim jedinicama
Organizacioni odbor definisanjem načelnih oblasti koje su gore nabrojane namerava da izvrši pripreme rukovodilaca vatrogasnih jedinica za predstojeće zakonske promene (Usvajanje zakona o dobrovoljnom vatrogastvu), ali i sve druge promene koje mogu da nastanu ili nastaju prilikom organizacionih transformacija. Pored ovoga, moguće je očekivati i smenu generacija koja je neizbežna i uvek prisutna. Kako u našoj vatrogasnoj stručnoj oblasti ne postoji konkretna literatura koja obrađuje sve ove teme, želja nam je da se nakon objave zbornika radova dobije knjiga kojom bi se olakšalo obučavanje vatrogasnih rukovodilaca. Vatrogasnim organizacijama je ovaj vid neformalnog obrazovanja izuzetno potreban iz mnogo razloga te se i očekuje da naša stručna javnost podrži ovaj projekat i time zajednički unapredimo vatrogasno pitanje na teritoriji Jugoistočne evrope. Svima koji se odluče da učestvuju, organizator će obezbediti smeštaj, ishranu i programske sadržaje tokom sva tri dana održavanja kongresa. Osnovno načelo ove naše vatrogasne kampanje je: „Svi smo uključeni“! Na koga se misli, ko to svi?! - Svi koji mogu da unaprede rad vatrogasnih jedinica i organizacija koje se bave vatrogasnim pitanjima. Vatru gasi, brata spasi!