O nama

 

Vatrogasni kongres Vatrogasnog saveza Vojvodine predstavlja događaj koji je namenjen stručnoj vatrogasnoj javnosti i osmišljen je da na moderan način učini dostupnim nove tehnologije i time omogući transparentan razvoj vatrogasne struke. Kombinacijom različitih događaja i sadržaja koji su deo samog događaja učesniku se daje mogućnost izbora vrste i kvaliteta željenog sadržaja.

Vatrogasni kongres je razvijen sa ciljem da se vatrogasnoj organizaciji Vojvodine omogući pristup novim tehnologijama, metodama i tehnikama koje mogu da pomognu budući razvoj vatrogasne organizacije kojoj su neophodne inovacije. Primarni cilj je omogućiti dobrovoljnim vatrogasnim društvima da uspostave bliži kontakt i saradnju  i da tako nađu način za prevazilaženje svojih “problema”. Promocija vatrogasne kulture I tradicije, iznošenje potreba za ovakvom vrstom očuvanja vatrogasnih vrednosti i definisanje daljih pravaca razvoja dobrovoljnog vatrogastva.

Vatrogasni kongres ima za cilj da objedini na jednom mestu svu stručnu javnost koja se bavi vatrogasnim pozivom ili poslovima. Očekuje se učešće od oko 300 učesnika samog događaja iz ugla struke i 100 učesnika iz ugla nauke. Pored učesnika samog događaja, ovaj događaj ima cilj da okupi i uspostavi saradnju sa organizacijama koje proizvode, prodaju i nude usluge iz ove oblasti ili sličnih domena radi razvoja što kvalitetnije mreže na nivou regionalne saradnje.

Vatrogasni kongres je događaj koji pospešuje rad i uslove rada vatrogasnih organizacija na teritoriji cele Vojvodine kroz konverziju znanja svih njegovih učesnika. Nakon održanog kongresa razvija se novi talas razvijene vatrogasne mreže tako da se razmena informacija vrši na brži i nesmetan način.

Realizacijom ovakvog tipa događaja ostvaruje se strateška prednost vatrogasne organizacije kroz ostvarene kontakte, formiranje rejtinga, renomea i formiranje resursa koji organizuju ovakav događaj. Sama priprema kampanje za događaj zahteva formiranje brenda samog Vatrogasnog saveza Vojvodine i pozitivne klime u užoj i široj sturčnoj javnosti što otvara mnogobrojne mogućnosti za buduće projekte.

Događaj daje mogućnost direktnog kontakta zainteresovanih strana i svih učesnika na jednom mestu i samim tim razmenu znanja, veština, kontakata i dobara. Na ovaj način se stiče jasan uvid u potrebe same organizacije i javnosti, šta je potrebno sledeće postići da bismo imali bolje i bezbednije zajedničko okruženje i uslove života i rada.