Kotizacija

Rezerviši mesto na vreme
Kotizacija za studente
1.000,00 RSD

Seminar, radionice i vežbe

Pauza za kafu i ručak

Materijal kongresa

Karte za predstavu „Tamo gde smo ostali“

(broj karata je ograničen zbog kapaciteta pozorišne sale)

Doplata za ućešće na vatrogasnom balu: 4000 rsd

Rezerviši
KOTIZACIJA ZA DOMAĆA DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA I SAVEZE
3.000,00 RSD

* Za svakog narednog člana istog društva/saveza doplata 2000 rsd

Seminar, radionice i vežbe

Pauza za kafu i ručak

Materijal kongresa

Karte za predstavu „Tamo gde smo ostali“

(broj karata je ograničen zbog kapaciteta pozorišne sale)

Doplata za ućešće na vatrogasnom balu: 4000 rsd

Rezerviši
Kotizacija za privredu
12.000,00 RSD

Seminar, radionice i vežbe

Pauza za kafu i ručak

Materijal kongresa

Karte za predstavu „Tamo gde smo ostali“

(broj karata je ograničen zbog kapaciteta pozorišne sale)

Doplata za ućešće na vatrogasnom balu: 4000 rsd

Rezerviši
KOTIZACIJA ZA INOSTRANE DOBROVOLJNE VATROGASNE ORGANIZACIJE
12.000,00 RSD

Seminar, radionice i vežbe

Pauza za kafu i ručak

Materijal kongresa

Karte za predstavu „Tamo gde smo ostali“

(broj karata je ograničen zbog kapaciteta pozorišne sale)

Doplata za ućešće na vatrogasnom balu: 4000 rsd

Rezerviši